Regulamin

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie strony magazynu globe-magazine.de, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

  1. „Globe Magazine” –gazeta z siedzibą w Otl-Aicher-Straße 10, 80807 München,
  2. „Czytelnik” – każda osoba, która odwiedza serwis,

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis na rzecz Czytelników.

§ 3

Treści prezentowane na stronach serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego.

§ 4

Do korzystania z serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie czytelnika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

§ 5

Czytanie, przeglądanie serwisu jest bezpłatne.

§ 6

Wydawca respektuje prywatność czytelników.

§ 7

Wydawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych czytelników serwisu.

§ 8

Wydawca bądź redaktor naczelny ma prawo w dowolnym czasie wprowadzić płatny dostęp do wybranych części Serwisu. Czytelnik będzie poinformowany o tym stosownym komunikatem.

III. Rozporządzenie końcowe.

§ 9

Wydawca ma prawo do zmian informacji zawartych w regulaminie.

§ 10

Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji w odpowiedniej zakładce Serwisu ze stosowną adnotacją o wprowadzonych zmianach.

§ 11

Czytelnik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.